imamın abdesti bozulursa, namazlarını tamamlamaları için cemaate birisini imam olarak seçmesi mi gerekir

22.10.2011 21:48

 

soru

 
 

 

Namaz sırasında imamın abdesti bozulursa, namazlarını tamamlamaları için cemaate birisini imam olarak seçmesi mi gerekir?Yoksa hepsinin namazı bozulur da birisinin yeniden onlara namaz kıldırması mı gerekir?

 

cevap

 
 

 

Bu konuda doğru olan, imamın cemaate namazı tamam-layacak birisini seçmesinin meşrû olmasıdır.

Nitekim Ömer-Allah ondan râzı olsun- sabah namazını kıldırırken hançerlendiğinde yerine Abdurrahman b.Avf’ı-Allah ondan râzı olsun-   imam olarak seçmiş, o da namazı tamamlamıştır.Eğer imam onlara namazı tamamlayacak birisini seçmezse, imama uyanlar-dan birisi öne geçer ve insanlara namazı kıldırır.Namaza yeniden başlasalar bile, bu konuda bir sakınca yoktur.Çünkü bu konuda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır.Fakat Ömer’in-Allah ondan râzı olsun- zikrettiğimiz fiili gibi, geçerli görüş, imamın namazı tamamla-yacak birisini seçmesidir.Namazı yeniden kılmak isterlerse, bunda bir sakınca yoktur.

Başarı, Allah’tandır.

 

@  @  @  @  @ 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam