"(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik

20.10.2011 02:23

"(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona;­­ ‘Benden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O halde ancak bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş olmayalım."

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke’de on üç sene insan-ları Allah’ın dînine dâvet edip şirke karşı onları uyarmış ve lâ ilâhe illâllah’ın ne demek olduğunu onlara açıklamıştır.Az sayıda insan onun çağrısına uymuş, çoğu ise ona itaat etmekten ve dâvetine icâbet etmekten kibirlenerek yüz çevirmiştir.Sonra Medine’ye hicret ederek orada Ensâr ve Muhâcirler arasında dâvetini yaymış ve Allah yolunda savaşmıştır.Allah Teâlâ’dan kendisine gelenleri, krallara ve devlet başkanlarına mektuplar yazarak dâvetini onlara açıklamıştır.Allah Teâlâ’nın dîni üstün gelinceye kadar bu konuda başına gelenlere karşı sabretmiş, ashâbına da sabırlı olmalarını tavsiye etmiştir. Bunun sonucunda da insanlar gruplar halinde İslâm'a girmiş, O’nun ve O’ndan sonra ashâbının çabalarıyla tevhid inancı, Mekke ve Medine’den başlayarak Arap yarımadasının her tarafında yayılmıştır.

Daha sonra sahâbe, yeryüzünün doğusundan batısına kadar insanları İslâm dînine dâvet etmiş, Allah Teâlâ onları zafere erdirip yeryüzünde iktidar sahibi kılıncaya ve İslâm, diğer bütün dînlere üstün gelinceye kadar Allah yolunda savaşmışlardır.

Nitekim Allah Teâlâ yüce kitabı Kur'an-ı Kerîm'de  mü’min kullarına şunu vâdetmektedir:

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [سورة التوبة الآية: 33]

"Müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidâyet ve hak dîn ile gönderen O’dur."                                             

Yine, kabirlerin yanında namaz kılmak, Kur’an okumak, üzerlerine cami ve kubbe inşa etmek gibi şeylerin hepsi bid’at ve çirkin şeyler olup büyük şirke götüren yollardandır.Bu sebeple Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır:

(( لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصاَرَى اتَّخَذُوا قُبوُرَ أَنْبِياَئِهِمْ مَساَجِدَ ))

[ متفق عليه ]

"Peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinen yahûdi ve hıristiyanlara, Allah lânet etsin."

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır:

(( أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كاَنَ قَبْلَكُمْ كَانوُا يَتَّخِذُونَ قُبوُرَ أَنْبِياَئِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَساَجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبوُرَ مَساَجِدَ، فَإِنِّي أَنْهاَكُمْ عَنْ ذَلِكَ )) [ رواه مسلم ]

"Dikkat edin, sizden öncekiler (ehl-i kitap) kendi peygam-berlerinin ve salih kimselerinin kabirlerini mescidler ediniyorlardı.

Sakın ha, siz de (onlar gibi) kabirleri mescidler edinmeyin. Zirâ ben, sizi bundan yasaklıyorum."

Bu iki hadis ve bu anlamdaki diğer hadislerde Peygamber  -sallallahu aleyhi ve sellem- yahûdi ve hristiyanların peygamberlerinin kabirlerini mescidler edindiklerini açıklayarak ümmetinin kabirleri mescidler edinmek, kabirlerin yanında namaz kılmak ve oralarda kalmak sûretiyle onlara benzemekten şiddetle uyarmıştır. Çünkü bütün bu davranışlar, insanı şirke götüren yollardır.

Yine, kabirlerin üzerine kubbe yapmak ve üzerine örtü örtmek de bu davranışlardandır. Bütün bunlar insanı şirke götüren yollardan olup kabirlerde yatan ölüler hakkında aşırıya gitmektir.

Nitekim yahûdi ve hristiyanlarla birlikte bu ümmetin bazı câhilleri kabirlerde yatanlara kurban kesmek, onlardan yardım dilemek, onlara adak adamak, onlardan hastalarına şifâ verme-lerini ve düşmanlarına karşı gâlip gelmeyi istemek sûretiyle kabirlerde yatanlara ibâdet eder hale gelmişlerdir. Enbiyâ Sûresi: 25

 Tevbe Sûresi: 33

Buhârî ve Müslim, Hz.Âişe’den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmiştir.

 Peygamberlerinin kabirlerini ilk defa mescidler edinenler, yahûdiler-dir.Onları daha sonra hıristiyanlar taklit etmişlerdir.Çünkü hristiyanlara yalnızca İsâ-aleyhisselâm- gelmiştir ve İsâ-aleyhisselâm- ölmemiştir.Zirâ ehli sünnet inancına göre İsâ-aleyhisselâm- sağdır ve kıyâmetten önce yeryüzüne inecek ve Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in şeriatıyla hükmedecek, Mehdî-aleyhisselâm- ile birlikte Deccâl’e karşı savaşarak Deccâli öldürecek-tir.Yahûdilere ise birden fazla peygamber gelmiştir.Burada Hristiyanların peygamberlerinden kastedilen şey, -en iyisini Allah bilir- Havârîler ve Meryem  -aleyhesselâm-’dır.Bilindiği gibi, yahûdilerin tâzim gösterdikleri kabirlere, hristiyanlar da tâzim gösterirler.(Mütercim)

  Müslim, Cündüb b. Abdullah’tan-Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmiştir. 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam