"Her kim, Allah’tan başkası adına yemîn ederse, Allah’a ortak koşmuş olur."

20.10.2011 02:32

 (( مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً،سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَريِقاً إِلىَ الْجَنَّةِ )) [ رواه أبو داود والترمذي  ]

 

"Her kim, (dînî) ilim öğrenmek amacıyla bir yola koyulursa, Allah Teâlâ o ilim sebebiyle cennete giden yolu ona kolay kılar."

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır:

(( مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ )) [ رواه البخاري ومسلم ]

"Allah Teâlâ, bir kimse hakkında hayır dilerse, onu dinde bilgili kılar."

Bilindiği gibi cinler ve insanlar, boş yere yaratılmamışlardır. Aksine büyük bir hikmet ve şerefli bir gâye için yaratılmışlardır.O büyük hikmet ve şerefli gâye de yalnızca Allah Teâlâ’ya ibâdet etmek ve O’nun dışındaki varlıklara ibâdet etmemektir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [سورة الذّاريات الآية: 56]

"Ben, cinleri ve insanları (başka bir gâye için değil) ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım."

Bu ibâdeti bilmek için, Allah'ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim ile Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in temiz sünnetini iyice düşünmek-ten, Allah Teâlâ ile elçisi Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in emrettikleri ibâdetleri öğrenmekten ve karmaşık gelen meseleleri âlimlere sormaktan başka bir çıkar yol yoktur.Böylelikle Allah Teâlâ’nın kullarını yaratmasının gâyesi olan ibâdet, ancak bu şekilde bilinir ve O’nun meşrû kıldığı şekilde edâ edilir.

Bu, Allah Teâlâ’nın rızasına ulaşmanın ve cennetini kazan-manın, gazabı ve azabından kurtulmanın tek yoludur.Allah Teâlâ, rızâsına uygun olan her işte müslümanları muvaffak eylesin. Onları dînlerinde bilgili kılsın.İçlerinden en hayırlı olanını onlara yönetici kılsın.Devlet başkanlarını ıslah eylesin.Müslüman âlimleri, İslâm’a dâvet etmede, insanları eğitme ve onlara nasihat edip doğruya yönlendirmede muvaffak eylesin.Hiç şüphe yok ki Allah Teâlâ, karşılıksız verendir, cömerttir.

Peygamber adına,falancanın başına, filancanın hayatına, emânet ve şerefine yemîn etmek gibi Allah'tan başkası adına yemîn etmek de şirk çeşitlerindendir.

Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’den sahîh olarak rivâyet olunan hadîslerde o  şöyle buyurmaktadır:

(( مَنْ كاَنَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ باِللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ )) [ متفق عليه ]

"Her kim, yemîn edecekse, ya Allah adına yemîn etsin, ya da sussun." Ebû Dâvûd ve Tirmizî

 Buhârî ve Müslim

Zâriyât Sûresi:56-58

 Buhari ve Müslim


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam