Çocuğun saf tutabilmesi için ergenlik çağına ermiş olması şart mıdır?

22.10.2011 21:41

 

 

soru

 
 

 

Bir kimse, ergenlik çağına ermemiş iki çocuğa veya daha fazlasına imam olursa, onları arkasına mı, yoksa sağına mı saf tutturarak namaz kıldırır? Çocuğun saf tutabilmesi için ergenlik çağına ermiş olması şart mıdır?

 

cevap

 
 

 

Bu konuda meşrû olan, yedi veya yedi yaşından büyük ise, ergenlik çağına ermiş iki kimse gibi onları arkasında saf tutturarak onlara namaz kıldırır.Aynı şekilde, ergenlik çağına ermemiş bir çocuk ile büyük bir kimseyi arkasında saf tutturarak ikisine namaz kıldırır.

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Enes b. Mâlik’in-Allah ondan râzı olsun- ninesini ziyâret ettiğinde ona ve yetim çocuğa arkasında saf tutturarak ikisine namaz kıldırmıştır.

Aynı şekilde, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-, Ensâr’dan Câbir ve Cebbâr'a arkasında saf tutturarak ikisine namaz kıldırmıştır.Fakat bir kişi ise, ister büyük olsun, isterse çocuk olsun, imamın sağında saf tutar.Çünkü Abdullah b. Abbas-Allah ondan ve babasından râzı olsun-  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in sol tarafında saf tutunca, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onu sağına alarak saf tutturmuştur.Aynı şekilde, Enes-Allah ondan râzı olsun- Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte bazı nâfile namazlar kılmış, Peygamber          -sallallahu aleyhi ve sellem- onu sağ tarafında saf tutturmuştur. Kadınlara gelince, ister bir kişi olsun, isterse birden fazla kişi olsun, erkeklerin arkasında saf tutarlar.Kadının imamla veya erkeklerle yanyana saf tutması câiz değildir.

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Enes b. Mâlik-Allah ondan râzı olsun- ve yetim çocuğa namaz kıldırırken, Enes b. Mâlik’in annesi Ümmü Süleym’e o ikisinin arkasında saf tutturmuştur.

 

@  @  @  @  @ 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam