Allah’a eş mi tuttun! Sadece Allah diledi de bu iş oldu

20.10.2011 02:41

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet olunduğuna göre adamın biri, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-e gelerek:

"Allah ve sen diledin de bu iş oldu" deyince, Peygamber     -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

"Beni Allah’a eş mi tuttun! Sadece Allah diledi de bu iş oldu, de" buyurmuştur.

Bu hadis, bu konuda "Sadece Allah diledi de bu iş oldu" şeklinde söylemenin, en mükemmeli olduğuna delâlet eder.

Bu konuda rivâyet olunan hadislerle bütün delilleri birleştirdiğimizde "Önce Allah, sonra da filanca diledi de bu iş oldu"  şeklinde söylemekte bir günah yoktur.

 

@  @  @  @   


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam