Bazı ilim talebeleri, İslâm’da bilinen bir konuda aykırı davranarak içtihad yapmaya kalkışmaktadırlar

20.10.2011 11:19

soru

Bazı ilim talebeleri, İslâm’da bilinen bir konuda aykırı davranarak içtihad yapmaya kalkışmaktadırlar.İslâm’da bilinen bir konuda içtihad yapılabilir mi? Muhterem hocam! Bu konuya gereken önemin verilmesi için sizden bir açıklama yapmanızı istirham ediyoruz.

cevap

 

Kur’an ve sünnette veya ilk müslümanlarının icmâ ettiği İslâm'ın açıkça bilinen şer’i delillerinde içtihada yer yoktur. Aksine bu delillere îmân etmek, bunlara göre yaşamak, müslümanların oybirliğiyle bunlara aykırı olan şeyleri terketmeleri gerekir.İslâm dîninin bu büyük esasında âlimler arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Kur’an ve sünnette delilleri tam olarak açık-seçik görülmeyen ihtilaflı meselelerde içtihad yapılabilir.İçtihad etme yetkisine sahip olan birisi, bütün gücünü harcayarak ihlaslı bir şekilde doğruyu bulmak için uğraşır da içtihadında doğruyu bulursa iki ecir alır, hata ederse bir ecir alır.

Nitekim Amr b. Âs’tan-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunan hadiste, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:

(( إِذاَ حَكَمَ الْحاَكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصاَبَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذاَ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )) [ رواه البخاري ومسلم ]

“Bir hâkim, hüküm vereceği zaman doğru hükmü bulmak için içtihad eder ve hükmünde doğruyu bulursa,kendisine iki ecir verilir.Eğer doğru hükmü bulmak için içtihad ederek hüküm verir de hükmünde hata ederse, kendisine bir ecir verilir.”[1]

 @  @  @  @  @[1] Buhârî ve Müslim


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam