Bazı insanların Kâbe’de Hicr-i İsmail’de namaz kılmak için yarıştıklarını görmekteyiz

20.10.2011 12:17

soru

Bazı insanların Kâbe’de Hicr-i İsmail’de namaz kılmak için yarıştıklarını görmekteyiz. Hicr-i İsmail’de namaz kılmanın hükmü nedir? Burada kılınan namazın bir ayrıcalığı var mıdır

cevap

Hicr-i İsmail’de namaz kılmak müstehaptır.Çünkü orası Kâbe’nin içinden sayılır.

Nitekim “Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke’nin fethinde Kâbe’ye girmiş ve içerisinde iki rekat namaz kılmıştır.”[1]

Yine, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den sâbit olduğuna göre, Âişe-Allah ondan râzı olsun- Kâbe’nin içerisine girip orada namaz kılmak istediğinde ona şöyle buyurmuştur:

(( صَلِّي فيِ الْحِجْرِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ )) [ رواه الترمذي وأبو داود وأحمد ]

“Hicr’de namaz kıl. Çünkü orası Kâbe’dendir.” [2]

Farz namazlara gelince, bunları Kâbe’nin içerisinde veya Hicr’de kılmamak daha ihtiyatlıdır.Çünkü Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- bunu yapmamıştır.Bâzı âlimler de bu konuda şöyle demişlerdir:

“Farz namazlar, Kâbe veya Hicr’in içerisinde kılınırsa geçerli olmaz.Çünkü buraları Beytullah’tan sayılır.”

Böylelikle Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’i örnek almak ve farz namazlar, Kâbe veya Hicr'n içerisinde kılınırsa geçersiz olur, diyen âlimlerin bu konudaki görüşlerine aykırı davranmamak için, farz namazların Kâbe veya Hicr’in dışında edâ edilmesinin meşrû olduğu anlaşılmış olmaktadır.

Başarı Allah’tandır.

 @  @  @  @  @[1] Buhârî ve Müslim, Abdullah b. Ömer ve Bilâl’den-Allah ikisinden de râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.

[2] Tirmizî, Ebû Dâvûd ve İmam Ahmed rivâyet etmişlerdir. 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam