Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse,

22.10.2011 12:20

soru

Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, Allah’a tevbe ettikten sonra namazlarını kaza etmesi gerekir mi?

cevap

 

Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, namazı kasten terkedenin namazlarını kaza etmesi gerekmez.Zirâ namazı kasten terk etmek, müslümanı İslâm dâiresinden çıkarır ve kafirle-rin arasına sokar.Kâfir ise, küfür halindeyken terk ettiği namazları kaza etmez.

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır:

(( بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ )) [ رواه مسلم ]

“Kişi ile küfür ve şirk arasındaki sınır; namazın terkidir”[1]

Başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır:

(( اَلْعَهْدُ الَّذيِ بَيْـنَناَ وَبَيْـنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهاَ فَقَدْ كَفَرَ ))

     [ رواه مسلم وأحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ]

“Bizimle onlar (münâfıklar) arasındaki ahit, namazdır.Her kim, namazı terkederse kâfir olur.”[2]

Zirâ Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- İslâm’a giren kafirlere daha önce terkettikleri namazları kaza etmelerini emretmemiştir. Aynı şekilde sahâbe, dînden dönenlere tekrar İslâm’a döndükle-rinde namazlarını kaza etmelerini emretmemişlerdir.

Namazı kasten terkeden, fakat farz olduğunu inkâr etme-yen birisi, “namazı kasten terkeden kimse,namazın farz olduğunu inkâr etmezse kâfir olmaz” diyen çoğunluktaki âlimlerin görüşüne aykırı hareket etmekten çıkmak ve ihtiyatlı davranmak sûretiyle kılmadığı namazları kaza ederse, bir sakıncası yoktur.

Başarı, Allah’tandır.

                                              @  @  @  @  @[1] Müslim, Câbir b. Abdullah'tan-Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet etmiştir.

[2] İmam Ahmed ve sünen sahipleri sahih bir senedle Bureyde b. Hasîb'den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam