Birçok insan, namazda gereksiz ve boş hareketleri çokça yapmaktadır

22.10.2011 15:08

soru

 

Birçok insan, namazda gereksiz ve boş hareketleri çokça yapmaktadır.Namazı bozan bu hareketlerin belli bir sınırı var mıdır? Aralıksız yapılan hareketlerin üç ile sınırlandırılmasının dînde bir delili var mıdır? Namazda gereksiz yere çok hareket edenlere ne tavsiye edersiniz?

 

cevap

 
 

 

Erkek ve kadın her mü’minin namazını gönül rahatlığı ve huşû ile kılması, gereksiz ve boş  hareketleri terketmesi gerekir. Çünkü gönül rahatlığı ve huşû ile kılmak, namazın rükünlerinden birisidir.

Nitekim Buhârî ve Müslim’in sahihlerinde, gönül rahatlığı ve huşû ile namazı kılmayan birisine, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- namazını tekrar kılmasını emrettiği rivâyet edilmiştir.

Bu nedenle erkek ve kadın her müslümanın namazını huşû ile kılması, namaza önem vermesi ve Allah Teâlâ'nın huzurunda kalbiyle hazır olması gerekir.

Nitekim Allah–azze ve celle- bu konuda şöyle buyurmaktadır:

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [سورة المؤمنون الآيتان: 1-2] 

“Namazlarında huşû içerisinde olan mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.”[1]                  

Namaz içinde elbisesiyle, sakalıyla veya başka bir şeyle oynaması, mekruhtur.Ancak bu hareketler çokça ve arka arkaya yapılırsa,  bildiğimiz kadarıyla temiz İslâm dîninde haramdır ve namazı bozar.

Namazda yapılan boş ve gereksiz hareketler hakkında bir sınır yoktur.Bu hareketleri üç ile sınırlandıran görüş, delili olmayan  zayıf bir görüştür. Boş ve gereksiz yere çok hareket etmek ve bu hareketlerin aralıksız olması konusunda namaz kılanın düşüncesi-ne itibar edilir.Namaz kılan, yaptığı hareketlerin çok olduğuna kanaat getirirse, kıldığı namaz farz namaz ise, namazını tekrar iâde kılması ve Allah'a tevbe etmesi gerekir.

Erkek ve kadın her müslümana tavsiyem, namaza önem vermesi, namazı huşû ile kılması ve az da olsa boş ve gereksiz yere hareketi terketmesidir.Dinin direği, kelime-i şehâdetten sonra İslâm dîninin en büyük rüknü ve kulun kıyâmet günü hesaba çekileceği ilk amel olması sebebiyle namazın İslâm’daki yeri çok büyüktür.Allah Teâla, rızâsına uygun olarak namazı edâ etmekte müslümanları muvaffak kılsın.

@  @  @  @  @[1] Mü’minin Sûresi: 1-2 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam