Dünyanın bazı bölgelerinde gece veya gündüz süresi uzun sürmektedir

20.10.2011 11:39

soru

Dünyanın bazı bölgelerinde gece veya gündüz süresi uzun sürmektedir.Öyle ki gece veya gündüz süresi, beş vakit namaza yetmeyecek derecede çok kısa olmaktadır.Bu bölgelerde yaşayanların namazlarını nasıl edâ etmeleri gerekir?
cevap

Gece veya gündüz süresinin uzun olduğu bu bölgelerde yaşayanlar, eğer 24 saatlik süre içerisinde güneşin zevâli ve batışı yoksa, beş vakit namazı takdir ettikleri vakitlerde kılarlar.

Nitekim Nevvâs b. Sem’ân’ın-Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Peygamber-sallallahu aleyi ve sellem-, Deccâl ortaya çıktığında bir günün bir seneye denk olacağını haber verince, sahâbe-Allah onlardan râzı olsun- o konuda Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’e sormuş, o da onlara şöyle buyurmuştur:

“Hayır. O günün vakitlerini siz takdir edin.”[1] 

Aynı şekilde, Deccâl ortaya çıktığında bir günü bir aya denk olan ikinci gün ile bir günü bir haftaya denk olan günde de hüküm aynıdır.

24 saatlik zaman içinde gecesi kısa ve gündüzü uzun veya gecesi uzun ve gündüzü kısa olan bölgelerde oturanlara gelince, bunların hükmü de açıktır.Gece veya gündüz süresi çok kısa olsa bile,delillerin genel olması nedeniyle namazlarını diğer günler gibi kılarlar.

Başarı Allah’tandır.

@  @  @  @  @[1] Müslim 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam