Eğer namaz vaktinin girdiği ilk anda ezân okumazsan,

22.10.2011 13:52
 
soru
 

 

 

Bazı kimseler: “Eğer namaz vaktinin girdiği ilk anda ezân okumazsan, sonra okumana gerek yoktur. Çünkü ezân, namaz vaktinin girdiğini duyurmak içindir” demektedirler.

Muhterem hocam! Bu konudaki görüşünüz nedir? Tarla ve çöl gibi bir yerde tek başına bulunan bir kimsenin, namaz vakti girdiğinde ezân okuması gerekir mi?

 

 
cevap  

 

 

Şayet bulunduğu yerin yakınında namaz vaktinin girdiği ilk vakitte ezân okuyan başka kimseler varsa, kendisinin bundan sonra ezân okuması gerekmez.Çünkü istenilen şey (namaz vaktinin girdiği) elde edilmiştir. Şayet namaz vaktinin üzerinden az bir süre geçmişse, bu takdirde ezân okumasında bir sakınca yoktur.Fakat bulunduğu beldede kendisinden başka birisi yoksa, vakit biraz geçmiş bile olsa ezân okuması gerekir.Çünkü bu durumda kendisinden başka ezân okuyacak birisi olmadığı için onun ezân okuması farzı kifâyedir.Dolayısıyla ezândan sorumlu olması ve insanların genellikle ezânın okunmasını beklemeleri sebebiyle onun ezân okuması gerekir. Yolcuya gelince, tek başına bile olsa ezân okuması gerekir.

Nitekim Buhârî’nin sahihinde sâbit olduğuna göre, Ebû Saîd  -Allah ondan râzı olsun- adamın birisine şöyle demiştir:

“Koyunlarının başında ve kırsal alanda bulunduğun zaman ezânla sesini yükselt.Çünkü müezzinin sesinin ulaştığı cinler, insanlar ve her şey, kıyâmet günü onun lehine şahitlik ederler.”

Ebû Saîd-Allah ondan râzı olsun- bunu Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den işittiğini söylemiştir.

Ezânın meşrû oluşu ve faydaları konusunda başka hadisler de vardır.

@  @  @  @  @

 

İlk ezan 622 yılında okundu. Ezan'dan önce müslümanları namaza çağırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktaydı. Sabit bir yöntemde karar vermek üzere Muhammed'in de katıldığı istişare toplantılarında ortak bir karara varılmamış olup daha sonraları sahabeden bazı kimselerin (Abdullah bin Zeyd) gördükleri rüyalar sonuncunda mevcut ezan kullanılmaya başlanmıştır. Muhammed 'in emriyle ilk ezan Bilal-i Habeşi tarafından okunmuştur.

Ezan ile ilgili Kur'an'ın Maide ve Cuma surelerinde çeşitli ayetler mevcuttur.

Sözleri

Sünni Mezhebinde Ezan

Tekrar Arapça Okunuş Türkçe Anlam
4x الله اكبر Allahu Ekber Allah En Büyüktür
2x اشهد ان لا اله الا الله Eşhedû en lâ ilâhe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim
2x اشهد ان محمدا رسول الله Eşhedû enne Muhammeden resulullah Muhammed'in Allah'ın resulü (elçisi) olduğuna şahitlik ederim
2x حي على الصلاة Hayya ale-salah Haydi namaza
2x حي على الفلاح Hayya alel-felah Haydi kurtuluşa
2x *الصلاة خير من النوم Es-salatu Hayrun Mine'n Nevm* Namaz uykudan hayırlıdır* (Sadece Sabah namazında okunur)
2x الله اكبر Allahu Ekber Allah En Büyüktür
1x لا اله الا الله Lâ ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur

 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam