Farz namazdan sonra sünnet namazı kılmak için yer değiştirmek

22.10.2011 16:56

 

soru

 

 

 

Farz namazdan sonra sünnet namazı kılmak için yer değiştirmenin müstehap olduğuna dâir bir delil var mıdır?

 

cevap

 

 

 

Bu konuda sahih bir hadis rivâyet olunduğunu bilmiyorum. Fakat İbn-i Ömer-Allah ondan ve babasından râzı olsun- ve ilk müslümanlardan birçok kimse böyle yapardı.Allah’a hamdolsun böyle yapmak veya yapmamak konusunda bir sınırlama yoktur.

Nitekim Ebû Dâvûd da bu konuda İbn-i Ömer'in-Allah ondan ve babasından râzı olsun- fiili ile selef-i sâlihten bunu yapanların fiilini destekleyen zayıf bir hadis vardır.

Başarı Allah’tandır.

 

@  @  @  @  @ 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam