hayız (aybaşı hâli) ile istihâzeyi (özür kanını) birbirinden ayırt edememektedirler

20.10.2011 12:19

 soru

Bazı kadınlar, hayız (aybaşı hâli) ile istihâzeyi (özür kanını) birbirinden ayırt edememektedirler.Öyle ki bu özür kanı uzun süre gelmekte ve bu süre içerisinde de namazlarını kılmamaktadırlar. Bunun hükmü nedir?

cevap

 Hayız, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’den bildirilen sahih hadiste olduğu gibi, Allah Teâla’nın, Âdem-aleyhisselâm-'ın neslinden olan kadınlara takdir ettiği ve genellikle ayda bir gelen kandır.

Özür kanı gören kadın için üç hal vardır:

Birincisi:

İlk defa hayız olan kadın, her ay kanı gördüğünde namaz kılmaması ve oruç tutmaması gerekir. Bu süre 15 gün veya daha az olursa, âlimlerin çoğunluğuna göre hayızdan temizleninceye kadar kocasının onunla cinsel ilişkide bulunması da haramdır.Kan gelmesi 15 günden fazla sürerse, bu özür kanı sayılır.Kadın, hayız kanıyla özür kanını birbirinden ayırt edemiyorsa, araştırarak ve akranları olan kızkardeşlerinden birisini örnek alarak 6 veya 7 gün kendisini hayızlı kabul eder.Eğer siyah renkli veya pis kokulu olan hayız kanını ayırt edebiliyorsa, namaz kılmaz, oruç tutmaz ve kocası onunla cinsel ilişkide bulunmaz. (Temizlendikten) sonra boy abdesti alır ve namazını kılar.Ancak bunun 15 günü aşmaması gerekir ki bu durum, özür kanı gören kadın için ikinci hal sayılır.

Üçüncüsü:

Kadın için bilinen hayız süresinin olmasıdır ki bu süre içerisinde kadın bekler. Süre dolduktan sonra boy abdestini alır.Bu süreden sonra kan gelse bile, vakit girdiğinde her namaz için abdest alır.Diğer ayın hayız vakti gelinceye kadar kocası onunla cinsel ilişkiye de girebilir.

Bu anlattıklarımız, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den özür kanı gören kadınla ilgili olarak gelen sahih hadislerin bir özetiydi.

 

Nitekim “Bulûğu'l-Merâm” adlı kitabın yazarı Hâfız İbn-i Hacer ile “el-Müntekâ” adlı kitabın yazarı Mecd İbn-i Teymiyye bu konuyu kitaplarında zikretmişlerdir. -Allah ikisine de rahmet etsin-.

 @  @  @  @  @

 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam