Kâmet getirmeyi unutup, tek başına veya cemaatle olsun, namaz kılınırsa bunun namaza etkisi olur mu?

22.10.2011 13:57

  soru

Kâmet getirmeyi unutup, tek başına veya cemaatle olsun, namaz kılınırsa bunun namaza etkisi olur mu?

 

 
cevap  

 

 

 

Kâmet getirmeden tek başına veya cemaatle namaz kılan kimselerin namazı sahihtir.Böyle yapanın Allah Teâlâ'ya tevbe etmesi gerekir.

Aynı şekilde ezân okumadan namaz kılan kimsenin de namazı sahihtir.Çünkü ezân okumak ve kâmet getirmek, namazın özünden olmayıp farzı kifâye kabilindendir.

Ezân okumayı ve kâmet getirmeyi terkedenin tevbe etmesi gerekir.Çünkü farz-ı kifâyeyi bir topluluğun hepsi terkederse, hepsi günahkâr olur.Bir kısmı yerine getirirse, diğerlerinin üzerinden sorumluluk düşer.Ezân ve kâmet de böyledir.Bunu yerine getiren kimse, köy, şehir veya tarla ve çöl gibi yerlerde ister mukim olsunlar, isterse yolculukta olsunlar, diğerlerinin üzerinden farz ve günah kalkar.

Allah Teâlâ’dan, râzı olduğu şeylerde bütün müslümanları muvaffak kılmasını dileriz.

@  @  @  @  @

 

 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam