Kılınan namazın, araştırıldıktan sonra Kıble’den başka bir yöne doğru kılındığı anlaşılırsa, bunun hükmü nedir

20.10.2011 12:11

soru

Kılınan namazın, araştırıldıktan sonra Kıble’den başka bir yöne doğru kılındığı anlaşılırsa, bunun hükmü nedir?

Bu durumun müslüman veya kafir bir ülkede veyahut da çöl gibi bir arazide olması arasında bir fark var mıdır?

cevap

Bir müslüman yolculukta olur veya ona kıbleyi gösterecek birisinin olmadığı bir ülkede olur da, kıblenin yönünü araştırdıktan sonra kıbleden başka bir yöne namaz kıldığı anlaşılırsa, namazı sahihtir.Fakat müslüman bir ülkede namazını bu şekilde kılmışsa, namazı geçerli değildir.Zirâ ona kıbleyi gösterecek olan kimseye sorma imkânına sahiptir.Aynı şekilde müslüman ülkedeki câmiler vasıtasıyla kıbleyi bulma imkânına sahiptir.

                                 @  @  @  @  @

 

 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam