Kadınlar ezân okumaları ve kâmet getirmeleri gerekir mi?

22.10.2011 13:53

 soru


Kadınlar, ister mukîm olsunlar, isterse tarla ve çöl gibi bir yerde tek başlarına veya cemaat olsunlar, namaz kılmak istedik-lerinde ezân okumaları ve kâmet getirmeleri gerekir mi?
 

 

 cevap

 

Kadınlar, ister mukîm olsunlar, isterse yolculukta olsunlar, namaz kılmak istediklerinde ezân okumaları ve kâmet getirmeleri gerekmez.Ezân okumak ve kâmet getirmek, ancak erkekler içindir.

Nitekim Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet olunan sahih hadisler buna delâlet etmektedir.

 

@  @  @  @  @

 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam