Kürtaj haramdır!

28.08.2013 02:51

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Kürtaj haramdır

Kürtaj tartışmalarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal tutumunu ifade eden bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kürtaj tartışmasıyla ilgili kurumunun görüşlerini açıkladı. 

Diyanet İşleri Başkanı kürtajın "haram ve cinayet" olduğunu ileri sürerken, "her bir özel durum için özel hüküm gerekebileceğini ve söz konusu özel hükmün dini bilginler, psikiyatristler, adli tabipler gibi farklı ihtisas sahiplerinin ahlak çerçevesinde birlikte verebileceklerini" ifade etti. 

Kurumun yıllardır değişmeyen görüşünün "meşru mazeret olmadan doğumun engellenmesinin doğru olmadığı" yönünde olduğunu söyleyen Mehmet Görmez, 1993 yılında Bosna'da tecavüz edilen kadınların kürtaj yaptırıp yaptıramayacağına dair soruya Diyanet'in bir üyesinin şerhi ile yeşil ışık yaktığını belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kürtaj konusundaki tutumunu için Görmez, "AİHM, bu tartışmaların içine girmemek için yaşamın ne zaman başladığının belli olmadığı bahanesinin arkasına saklandığı ortadadır" dedi. 

Görmez, "İslam dini, Katolik öğretilerinin tam aksine, anneyle cenin arasında yer aldığında annenin yanında yer almıştır" ifadesinde de bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in açıklamaları:

"Toplumun temeli ailedir"

"Toplumun temeli ailedir. Ailenin devamlılığını çocuk sağlar. Dinimiz evlenip çoğalmayı teşvik etmiştir. Çocuk aileye ve topluma Allah'ın emanetidir. Her aile bakıp yetiştirebileceği sayıda çocuk yetiştirmelidir. Çocuk istenmediği durumlarda, karı kocanın ortak istekleriyle gebeliği önleyici tedbirler alınması caizdir.

Kürtaj haram ve cinayettir. Çocuk düşürmek ve aldırmak gebeliği önleyici tedbirlerden değildir. Çocuk aldırmak cinayet hükmündedir.

Bütün dinler aynısını söylüyor

Sadece Müslüman ilim adamları değil, bütün ilahi dinler, ahlaki sistemler, bütün tabii hukuk sistemleri, biyolojik varlığın insan olduğunu, bu savunmasız varlığın tıpkı doğmuş yetişmiş bir insan gibi yaşama hakkına sahip olduğunu bu varlığın da yaşama hakkının olduğunu söylemeye devam edeceklerdir.

'Kürtaj insan yaşamına kastetmek'

Aynı şekilde, bilim adamları, genetik uzmanları bize kesin bilimsel verilere dayanarak, döllenmiş yumurta hücresinin anneden bağımsız bir sistem olduğunu, her ikisinin ayrı birer kalbi olduğunu, kan dolaşım sistemi olduğunu, anneye bağlılığın sadece beslenme olduğunu söyledikleri müddetçe, sadece Diyanet değil, bütün dinler, hukuk sitemleri için kürtajın bir insan yaşamına kast etmek olduğu görülmektedir.

Sorun bilimin ortaya koyduğunu meseleyi kabul edip etmeme meselesidir.

'Beden mülkiyet değil emanet'

Bedenimiz ve hayatımız bize mülkiyet olarak değil, emanet olarak verilmiştir. Onu yaşamak ve yaşatmak en iyi şekilde muhafaza etmek görevimizdir. Hukuk diliyle, hayat hakkı vazgeçilen bir hak değildir.

Anne karnındaki ceninin de yaşam hakkı vardır. Ne annesinin ne de babasının, onun üzerinde mülkiyet hakkı olmadığı gibi vazgeçme yetkisi de yoktur.


 

"Benim bedenim" deme hakkına sahip değil

Beden benim değil mi, ben onu istediğim gibi kullanırım. Bebek de yaparım, istersem onu da atarım” demeye sahip değildir. Karnındaki bebeğin gerçek anlamda sahibi değildir. Keyfi olarak, öldüremez, onu yaşatmakla görevli bir emanetçidir.

Her bir özel durum için özel hüküm

İstisnai konularda konuşmak tarih boyunca zor olmuştur. Tecavüz gibi cinsel saldırıların sonuçlarını ortadan kaldırmak, ceninde ortaya çıkan ağır hastalıklar gibi konularda genelleme yapmak yerine her bir özel durum için özel hüküm gerekebileceğini ve söz konusu özel hükmün dini bilginler, psikiyatristler, adli tabipler gibi farklı ihtisas sahiplerinin ahlak çerçevesinde birlikte verebileceklerini ifade etmek istiyorum.

Yasalarla ve yasaklarla çözüm bulunamamıştır

İslam dini, Katolik öğretilerinin tam aksine, anneyle cenin arasında yer aldığında annenin yanında yer almıştır. Herkesin içine düştüğü bir hataya değinmek istiyorum. Kürtajı sadece kadın meselesi olarak ele alınması yanlış olur. Bu sorunun en büyük ızdırabını çekenler hep kadınlar olmuştur.

Tarihi tecrübe göstermiştir ki bu konu sadece yasalarla ve yasaklarla çözüm bulunamamıştır.

 

çok konuşmak değildir aslında.anlatmak

At etinden sonra insan eti skandalı!

10.08.2013 20:01
At etinden sonra insan eti skandalı!  Güney Afrika'da sosis ve kıymada yapılan analiz sonucunda insan etine rastlandı.  Ne at etine verilen tepkiyi ne de bunu anlamıyoruz. Müslümanlıkta geviş getiren her hayvanın yendiği bilinen bir gerçek. Bunu onamıyoruz elbette, ama kapitalizmin ruhu...

2400 yaşında ölü bulunan insan

10.08.2013 17:26
“Tollund adamın” ölü bedeni Danimarka’da bir sulak alanda 1950 yılında bulundu. Adını, bulunduğu yerin yakınındaki köy “Tollund” dan alan demir çağ adamı, vücudunun şaşkınlık verici bütünlüğüyle biliniyor. ASILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Boynundaki deri ipten asılarak öldürüldüğü anlaşılan “Tollund Adam”ın...

UZUN YASAMANIN SIRRI BULUNDU !!

06.07.2011 15:42
 UZUN YASAMANIN SIRRI BULUNDU !!      Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin yönetiminde bir grup bilim insanı, yetişkin insan kök hücresinin yeniden programlanması konusunda yeni bir buluşa imza...

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yapılması-Yapılmaması Gerekenler

06.07.2011 15:30
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yapılması-Yapılmaması Gerekenler   Sağlıklı yaşamınızı korumak için günlük yaşamınızda bazı şeylere dikkat etmeliyiz. Günümüzde yaşam kalitesi diye bir kavram ortaya çıktı. Yaşam kalitenizi korumak veya arttırmak için İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Başkanı...

Kadınlık meziyetlerinin başında anne olmak şerefi gelir

26.03.2011 15:51  Kadınlık meziyetlerinin başında anne olmak şerefi gelir. Annelik, bir gönül ve mânâ şiiridir. Toplumu ihyâ edip âbâd eden de ve tersine berbâd eden de yine annedir. Toplumun kurtuluşu, hakîkî annelerin yetiştirilmesiyle mümkündür. İslâmiyet, anne olmak sıfatıyla kadına en yüksek ve pek...


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam