Lâ ilâhe illallah sözüne tamamen aykırı olan ameller

20.10.2011 03:14

 Lâ ilâhe illallah sözüne tamamen aykırı olan amellerle, bu sözün kemâline aykırı olan amellere gelince, bunlar:

Ölülere, meleklere, putlara, ağaçlara, taşlara, yıldızlara ve bunlara benzer şeylere yalvarmak, onlara kurban kesmek, adak adamak ve secde etmek gibi, sahibini büyük şirke düşüren ve bu söze tamamen aykırı olan her türlü amel, söz ve inançtır.

Bütün bu sayılanlar, tevhîde tamamen aykırıdır ve Lâ ilâhe illallah’ı ortadan kaldırır.


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam