namazda gevşek davranarak dirsekleri veya kollarının bir kısmı, ayakları,bazen de bacakları açık halde namaz kılmaktadırlar

20.10.2011 12:30

soru

Birçok kadın, namazda gevşek davranarak dirsekleri veya kollarının bir kısmı, ayakları,bazen de bacakları açık halde namaz kılmaktadırlar.Bu şekilde kıldıkları namaz geçerli olur mu

cevap

Hür ve dînen mükellef olan kadının namazda elleri ve yüzü dışında, vücûdunun tamamını örtmesi gerekir.Çünkü kadının her yeri avrettir.Namazda bacakları, ayakları, başının tamamı veya bir kısmı görünürse, namazı geçerli olmaz.Nitekim Peygamber       -sallallahu aleyhi ve sellem-  bu konuda şöyle buyurmaktadır:

(( لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حاَئِضٍ إِلاَّ بِخِماَرٍ )) [ رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح]

“Allah, bulûğ çağına eren kadının namazını başörtüsüz kabul etmez.”[1]

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır:     (( اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ))“Kadın(ın her yeri) avrettir.”[2]

Ümm-ü Seleme-Allah ondan râzı olsun- bir kadının izarı olmadan, fistan ve başörtüsü ile namaz kılmasını Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’e sormuş, o şöyle buyurmuştur:

(( إِذاَ كاَنَ الدِّرْعُ ساَبِغـًا يُغَطِّي ظُهُورِ قَدَمَيْهاَ )) [ رواه أبو داود ]

(Kadının) fistanı, ayaklarının üzerini örtecek kadar (uzun) ise kılabilir.”[3]

Hafız İbn-i Hacer-Allah onadan râzı olsun- “Bulûğu'l Merâm” adlı kitabında bu hadis hakkında şöyle der:

“Hadis imamları, hadisin Ümm-ü Seleme’ye mevkûf olduğunu belirtmişlerdir.”

Namaz kılan kadının yanında yabancı bir erkek olursa, bu takdirde yüzünü ve ellerini de örtmesi gerekir.

 @  @  @  @  @[1] İmam Ahmed ile Nesâî dışındaki sünen sahipleri rivâyet etmişlerdir.

[2] İnsanın avret yeri göründüğünde nasıl ondan utanılıyorsa,kadın da göründüğünde kendisinden utanılır.Göründüğünde ondan haya edilen her şey,avrettir.Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- hadisin deva-mında şöyle buyurmaktadır: “Kadın, dışarıya çıktığında şeytan ona bakar (onu aldatmak veya başkalarını onunla aldatmak için onu erkeklere güzel gösterir.)Mütercim.

[3] Ebû Dâvûd 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam