NAMAZIN KILINIŞIYLA İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 14:32

Sabah namazı ile ve akşam namazından sonra on defa

22.10.2011 17:20
  soru       Sabah namazı ile ve akşam namazından sonra on defa: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr”...
>>

Farz namazdan sonra sünnet namazı kılmak için yer değiştirmek

22.10.2011 16:56
  soru       Farz namazdan sonra sünnet namazı kılmak için yer değiştirmenin müstehap olduğuna dâir bir delil var mıdır? ...
>>

Namazdan hemen sonra tokalaşmanın hükmü nedir?

22.10.2011 16:20
soru  Namazdan hemen sonra tokalaşmanın hükmü nedir? Farz veya nâfile namazdan sonra böyle yapmak arasında bir fark var mıdır?   cevap       Müslümanların...
>>

alındaki secde sırasında yapışan toprağı silmek mekruhtur

22.10.2011 16:16
soru  Namazdan sonra alındaki (secde sırasında yapışan) toprağı silmek mekruhtur” diyeni işittik. Bunun bir aslı var mıdır?   cevap     Bildiğimiz kadarıyla bunun dînde bir aslı...
>>

namazdan sonra duâ için elleri kaldırmak

22.10.2011 16:09
  soru       Muhterem hocam, namazdan sonra duâ için elleri kaldır-ma hakkındaki görüşünüz nedir? Elleri kaldırmak için farz veya nafile namaz olması arasında bir fark...
>>

Namaz kılanın önünden geçmenin hükmü nedir

22.10.2011 15:17
soru Namaz kılanın önünden geçmenin hükmü nedir? Mescid-i Haram bu konuda diğer mescitlerden farklı mıdır? “Namaz kılanın önünden geçen, namaz kılanın namazını keser” sözünün anlamı ne demektir? cevap  Önünden siyah köpek veya kadın veyahut da eşek geçen kimse, namazını bozup yeniden mi...
>>

namazda gereksiz yere öksürmek, bir şeye üflemek ve ağlamak namazı bozar mı

22.10.2011 15:14
soru   Muhterem hocam, namazda gereksiz yere öksürmek, bir şeye üflemek ve ağlamak namazı bozar mı?   cevap       Gerektiğinde namazda...
>>

Namazda secdeye giderken dizleri mi, yoksa elleri mi önce yere koymak daha fazîletlidir?

22.10.2011 15:10
soru Namazda secdeye giderken dizleri mi, yoksa elleri mi önce yere koymak daha fazîletlidir? Bu konuda rivâyet olunan iki farklı hadisin arası nasıl bulunur?     Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, namaz kılanın secdeye giderken gücü yetiyorsa, önce dizlerini yere...
>>

Birçok insan, namazda gereksiz ve boş hareketleri çokça yapmaktadır

22.10.2011 15:08
soru Birçok insan, namazda gereksiz ve boş hareketleri çokça yapmaktadır.Namazı bozan bu hareketlerin belli bir sınırı var mıdır? Aralıksız yapılan hareketlerin üç ile sınırlandırılmasının dînde bir delili var mıdır? Namazda gereksiz yere çok hareket edenlere ne tavsiye edersiniz? ...
>>

Bir müslüman,uçakta namazını nasıl edâ etmelidir?

22.10.2011 15:05
soru Bir müslüman,uçakta namazını nasıl edâ etmelidir? Uçakta iken namazını ilk vaktinde mi kılması daha fazîletli, yoksa bekleyip namaz vakti çıkmadan önce uçak hava alanına indikten sonra mı namazını kılmalıdır?   ...
>>

1. ve 3. rekâtın ikinci secdesinden sonra ayağa kalkmadan önce yapılan "Dinlenme Oturuşu

22.10.2011 15:00
soru Birçok kardeşimiz 1. ve 3. rekâtın ikinci secdesinden sonra ayağa kalkmadan önce yapılan "Dinlenme Oturuşuna" önem vermekte ve bunu terkedeni azarlamaktadırlar.Dinlenme oturuşu-nun hükmü nedir? Bu oturuş, tek başına namaz kılan için meşrû olduğu gibi imam ve imama uyan için de meşrû...
>>

Kimi insanın namazda ellerini göbeğinin altına bağladığını, görmekteyiz.

22.10.2011 14:55
     soru  Kimi insanın namazda ellerini göbeğinin altına bağladığını, kimisinin de  göğsünün üzerine bağladığını ve ellerini göbeğinin altına bağlayan kimseyi şiddetle reddettiğini çokça görmekteyiz. Kimisi ellerini sakalının altına gelecek şekilde bağlamakta, kimisi de...
>>

namazda önüne sütre (engel) konulması

22.10.2011 14:52
  soru        Birçok kardeşimiz, namazda önüne sütre (engel) konulması hususunda çok katı davranmaktadırlar.Öyle ki kimisi mescitte...
>>

EZÂN İLE İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 13:36
güneş tutulması namazına 22.10.2011 14:04 soru Kusûf (güneş tutulması) namazına “es-Salâtu Câmia” (Namaz, insanları biraraya getirir veya namaz için hazır bulunun) diye seslenildiği vârid olmuştur.Bu söz, bir defa mı, yoksa tekrar tekrar mı söylenir? Tekrar söylenirse, bunun miktarı ne...

akide ile ilgili meseleler

22.10.2011 13:11
Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, 22.10.2011 12:20 soru Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, Allah’a tevbe ettikten sonra namazlarını kaza etmesi gerekir mi? cevap   Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, namazı kasten terkedenin...

KURANI-KERIM OKU

07.07.2011 15:08
                                                                             

KURANI KERIM DINLE

05.07.2011 10:26
KURANI KERIM DINLE  

ilk yardim

25.06.2011 21:45
  T E M E L    İ L K Y A R D I M G Ö Z L E M EMİN BİR YER ARAYIN:  Amaç kendimizin ve hasta veya yaralının biran önce...

 

Facebook Kullanıcısı RABBİM ŞEYTANIN ŞERRİNDEN MUHAFAZA EYLESİN, KARDEŞLERİM ŞEYTANDAN MEKTUP

27.03.2013 02:30

Seni dün günlük işlerini yaparken gördüm. Namaz kılmadan, dua etmeden bir günü daha geçirdin. Hatta yemek yerken ve yatarken bile dua etmek için vakit ayırmadın. ...çok nankörsün! Seninle gurur duyuyorum. Benimle olduğun için çok mutlu olduğumu söyleyemem. Hatırlıyormusun? Senelerdir beraberiz..

onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam