Sabah Namaz uykudan daha hayırlıdır

22.10.2011 14:00

soru

Sabah ezânında müezzinin, “Namaz uykudan daha hayırlıdır!” demesinin delili nedir? Ezânda “Haydi daha hayırlı amele!” diyenler hakkındaki görüşünüz nedir ve bunun dînde bir delili var mıdır?

 

 
cevap  

 

 

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in, Bilâl ve Ebû Mahzura’ya    -Allah ikisinden de râzı olsun- sabah ezânında, “namaz uykudan daha hayırlıdır” demelerini emrettiği sâbittir.

Yine Enes b.Mâlik’in-Allah ondan râzı olsun-:

“Müezzinin sabah ezânında 'Namaz uykudan daha hayırlıdır' demesi sünnettendir”[1] dediği sâbittir.

Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre bu söz, fecri sâdık doğmadan önce okunan ilk ezânda söylenir.Bu ezâna, ilk ezân denir.Kâmet ise ikinci ezândır.

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır:

(( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَة، ثُمَّ قاَلَ فيِ الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شاَءَ )) [ رواه البخاري ]

“Her iki ezân (ezân ile kâmet) arasında (nâfile) namaz vardır.Her iki ezân (ezân ile kâmet) arasında (nâfile) namaz vardır.” Üçüncüsünde şöyle buyurdu: “ Dileyene.”[2]

Buhârî’nin sahihinde Âişe’den-Allah ondan râzı olsun- sâbit olan rivâyet de böyle olduğuna delâlet etmektedir.

Şiâdan bazılarının ezândaki, “Haydi daha hayırlı amele!” sözüne gelince bu, sahih hadislerde aslı olmayan bir bid’attır.

Allah Teâlâ’dan, onları ve bütün müslümanları, sünnete uymaya ve sünnete sıkıca sarılmaya iletmesini dileriz.Zirâ  sünnete uymak ve ona sıkıya sarılmak, Allah'a yemîn olsun ki, bütün ümmet için bir kurtuluş ve mutluluk yoludur.

Başarı, Allah’tandır.

 

@  @  @  @  @


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam