sabah namazını ortalık aydınlanıncaya kadar geciktirmekte

20.10.2011 12:02

soru

Bazı insanlar, sabah namazını ortalık aydınlanıncaya kadar geciktirmekte ve bu konuda; “Sabah namazını ortalık ağarınca  kılın.Zirâ bunun ecri daha büyüktür” hadisini gerekçe göster-mektedirler. Bu hadis sahih midir?

Bu hadis ile (Amellerin en fazîletlisi) vaktinde kılınan namazdır” hadisinin arası nasıl bulunur?

cevap

Yukarıda bahsi geçen hadis sahihtir.Hadisi İmam Ahmed ve sünen sahipleri, sahih bir senedle Râfi’ b. Hadîc’den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.

Bu hadis, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in sabah namazını karanlıkta kıldığı konusunda rivâyet edilen sahih hadislere aykırı değildir.

Aynı şekilde bu hadis, (Amellerin en fazîletlisi) vaktinde kılınan namazdır” hadisine de aykırı değildir.

Âlimlerin büyük bir çoğunluğu bu hadisi; “Fecrin aydınlığı iyice ağarıncaya ve karanlığın kaybolmasından önceki vakte kadar sabah namazını geciktirin” anlamında açıklamışlardır.

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- sabah namazını böyle edâ ederdi.Ancak Müzdelife’de iken sabah namazını erken kılmak daha fazîletlidir.Çünkü Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ haccında sabah namazını birinci fecrin doğmasından sonra kılmıştır.

Böylelikle Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den sabah namazının ne zaman edâ edilmesi gerektiği konusunda rivâyet olunan   hadisler, birarada toplanmış olmaktadır ki bu hadislerin hepsi, “hangisi daha fazîletlidir” kabilindendir.

 Sabah namazının son vakti olan güneşin doğmasından önceki vakte kadar sabah namazını geciktirmek de câizdir.

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır:

(( وَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلوُعِ الْفَجْرِ ماَ لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ )) [ رواه مسلم ]

“Sabahın namazının vakti,fecrin doğuşundan güneş henüz doğmadan önceki vakte kadardır.”[1]

 

@  @  @  @  @[1] Müslim, Abdullah b. Amr b. Âs’tan-Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet etmiştir.  


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam