Sadece bir tarafa selâm vermek câiz midir?

22.10.2011 22:04

 

 

soru

 
 

 

Bize namaz kıldıran birisi, namazın sonunda sadece sağ tarafına selâm verdi. Sadece bir tarafa selâm vermek, câiz midir?

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetinde bu konuda  bir şey vârid olmuş mudur?

 

cevap

 
 

 

Âlimlerin çoğunluğu bir defa selâm vermeyi yeterli görmüş-lerdir.Zirâ Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den buna delâlet eden bazı hadisler rivâyet olunmuştur.Bir grup âlim de iki defa selâm verilmesi gerektiği görüşündedir.Çünkü Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den buna delâlet eden hadisler rivâyet olunmuştur.

Nitekim bir hadiste de şöyle buyurmaktadır:

(( صَلـوُّا كَمـَا رَأَيْـتمُوُنيِ أُصَـلِّي ))  [ رواه البخاري ]

Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılın (Benim kıldığım şekilde namaz kılın).”[1]

Doğru olan görüş de bu görüştür.

Sadece sağ tarafa selâm vermeyi yeterli sayan görüş, bu konuda rivâyet olunan hadislerin zayıf olması ve bu hadislerin istenen şeyde açık olmaması nedeniyle zayıftır.Bu hadisler sahih olsa bile, istisnâ sayılır.Çünkü bu hadisler, daha sahih, daha sâbit ve daha açık olan hadislere ters düşmüştür.Fakat bir kimse, bilmeyerek veya bu konudaki hadislerin sahih olduğunu zanne-derek tek selâmla namaz kılarsa, namazı sahihtir.

Başarı, Allah’tandır.

 

@  @  @  @  @

 


 

[1] Buhârî 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam