Safın arkasında tek başına namaz kılanın hükmü nedir?

22.10.2011 20:53

 

soru

 

 

 

Safın arkasında tek başına namaz kılanın hükmü nedir? Câmiye giren kimse, safta yer bulamazsa ne yapması gerekir? Bulûğ çağına ermeyen bir çocuk bulursa onunla saf tutabilir mi?

 

cevap

 
 

 

Safın arkasında tek başına namaz kılanın namazı, geçersiz-dir.Çünkü Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır:

(( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ )) [ صحيح الجامع ]

“Safın arkasında tek başına namaz kılanın namazı yoktur (kabul olunmaz).”[1]

Yine, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-, safın arkasında tek başına namaz kılana, namazını tekrar kılmasını emretmiş ve safta boşluk bulup bulmadığını ona sormamıştır.Bu, safın arkasında tek başına namaz kılanın, namazda bunu hafife almasını önlemek için, safta boşluk bulduğu halde o boşluğu doldurmayıp tek başına safın gerisinde saf tutan ile safta boşluk bulamayıp tek başına saf tutup safın gerisinde namaz kılan arasında hiçbir fark yoktur. 

Şayet bir kimse câmiye girdiğinde imam rukûda ise, safa durmadan rükû eder, ardından secdeye varmadan önce safa girerse, o rûkû geçerli olur.

Nitekim Ebû Bekra es-Sekafî-Allah ondan râzı olsun-, Peygamber     -sallallahu aleyhi ve sellem-’in yanına geldiğinde, onu namazda rükûda bulunca, kendisi de camiye girer girmez safa girmeden rükûya eğilmiş, rükûdan doğrulduktan sonra safa girmişti.

Peygamber       -sallallahu aleyhi ve sellem- selâm verdikten sonra kendisine:

 “Allah senin (namaza olan) istek ve arzunu artırsın, bir daha yapma”[2] demiş ve o rekâtı tekrar kılmasını emretmemiştir.

Ancak bir kimse namaza gelir de safta boşluk bulamazsa, yedi veya daha büyük yaştaki çocuk bile olsa kendisiyle birlikte safa duracak birisi gelinceye kadar beklemesi ya da bu konuda rivâyet edilen bütün hadisler gereği, imamın sağına gelerek safa durması gerekir.

Allah Teâlâ, dinde bilgili olmada ve bu dîn üzere sâbit kalmada bütün müslümanları muvaffak eylesin.

Hiç şüphesiz ki O, duâları işiten ve (duâları kabul etmeye) yakın olandır.

     @  @  @  @  @

[1] Sahîhu'l-Câmi,hadis no:949

[2] Buhârî  


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam