ilk yardim

25.06.2011 21:45

 

E M E L    İ L K Y A R D I M

G Ö Z L E M

EMİN BİR YER ARAYIN: 
Amaç kendimizin ve hasta veya yaralının biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaştırılmasıdır. İlk yardıma başlayabileceğimiz güvenli bir yere taşınır. Taşıma yapılırken sakin davranılmalı, mümkünse sağlam tarafından tutularak taşınmalıdır.

SORULARINIZA YANIT VERİYOR MU?
Sorulan sorulara yanıt veriyorsa hastayı yan yatırın. Hava yolu, solunum, nabızı gözlemleyin, kanama varmı kontrol edin.

    

Yanıt vermiyorsa:
A. HAVA YOLUNU AÇIN (AIRWAY):
- Ağızdaki tıkanıklığı temizleyin,açın.
- Hastayı sırt üstü yatırın.
- Hava yolunu açmak için alını geriye,çeneyi öne çekin. 
- Çeneyi destekleyin.
- Profesyonel yardım çağırın.

    
                  Açık                                    Kapalı                                   Tıkalı

B. SOLUNUM (BREATHING):
- Hasta soluyorsa uygun pozisyonda yatırın. 
- Hasta solumuyorsa ağızdan ağıza iki yavaş ve tam soluk verin. Verdiğiniz soluk rahatça gidiyorsa hastanın solunumunun dönüp dönmediğini kontrol edin. 
- Solunum geriye dönmediyse suni solunuma devam edin.

    

C. DOLAŞIM (CIRCULATION): 
- Nabzı kontrol edin. Nabzı atıyorsa solunum desteğine devam edin; kendiliğinden solunum başlarsa uygun pozisyonda yatırın. 
- Nabız atmıyorsa yetkili bir kurstan kalp masajı eğitimi almış iseniz kalp masajı yapın. Tek kişi iseniz 15 kalp masajı/2 soluk; İki kişi iseniz, 5 kalp masajı/1 soluk olmak üzere profosyonel yardım gelinceye kadar masaja devam edin. 
- Her 1 dakikada bir kalp atımının dönüp dönmediğini kontrol edin.

Not: Kalp masajı canlı insanlarda kesinlikle uygulanamaz.

onlinevarWebsite counterkisi girditoplam

onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam