Din Nedir? 
Din: Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah, muhatabı insanlardır.
Dinin amacı, insanları iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.

islamiyet

KÂLÛ BELÂ'DAN BERİ MÜSLÜMANIZ

27.03.2013 02:47
Cenab-ı Hak, ruhları yarattığı zaman, (elestü birabbiküm) buyurdu. Ruhlar da (bela) diye cevap verdiler. Elestü birabbiküm, (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) demektir. Kalu Bela ise, (Evet [Sen bizim Rabbimizsin] dediler) demektir.    

Facebook Kullanıcısı RABBİM ŞEYTANIN ŞERRİNDEN MUHAFAZA EYLESİN, KARDEŞLERİM ŞEYTANDAN MEKTUP

27.03.2013 02:30
Seni dün günlük işlerini yaparken gördüm. Namaz kılmadan, dua etmeden bir günü daha geçirdin. Hatta yemek yerken ve yatarken bile dua etmek için vakit ayırmadın. ...çok nankörsün! Seninle gurur duyuyorum. Benimle olduğun için çok mutlu olduğumu söyleyemem. Hatırlıyormusun? Senelerdir beraberiz...

CEMAAT NAMAZI, İMAMLIK VE İMAMA UYMAKLA İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 19:49
imamın sağında duran kimsenin biraz geride durması mı gerekir? 22.10.2011 23:02       soru           Bilindiği gibi imama uyan kimse, tek başına olursa imamın sağ tarafında durur.Bazı kimselerin... >> İmam, abdestsiz olduğunu unutarak cemaate namaz...

NAMAZIN KILINIŞIYLA İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 14:32
Sabah namazı ile ve akşam namazından sonra on defa 22.10.2011 17:20   soru       Sabah namazı ile ve akşam namazından sonra on defa: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr”... >> Farz namazdan sonra sünnet...

EZÂN İLE İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 13:36
güneş tutulması namazına 22.10.2011 14:04 soru Kusûf (güneş tutulması) namazına “es-Salâtu Câmia” (Namaz, insanları biraraya getirir veya namaz için hazır bulunun) diye seslenildiği vârid olmuştur.Bu söz, bir defa mı, yoksa tekrar tekrar mı söylenir? Tekrar söylenirse, bunun miktarı ne...

akide ile ilgili meseleler

22.10.2011 13:11
Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, 22.10.2011 12:20 soru Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, Allah’a tevbe ettikten sonra namazlarını kaza etmesi gerekir mi? cevap   Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, namazı kasten terkedenin...

KURANI-KERIM OKU

07.07.2011 15:08
                                                                             

KURANI KERIM DINLE

05.07.2011 10:26
KURANI KERIM DINLE  

ilk yardim

25.06.2011 21:45
  T E M E L    İ L K Y A R D I M G Ö Z L E M EMİN BİR YER ARAYIN:  Amaç kendimizin ve hasta veya yaralının biran önce...

Madem Allah var, elbette âhiret vardır. 

    ÖNSÖZ

Cinleri ve insanları kendisine ibâdet etmeleri için yaratan, bu gâye için peygamberler gönderen, yaratılış gâyeleri olan bu ibâdetin şeklini azîz kitabı Kur’an-ı Kerîm ve elçisi Muhammed  -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetinde açıklayan, kullarına samimî olarak cennetini ümit etmek ve azabından da korkmak sûretiyle farz kıldığı bu ibâdeti edâ edip haram kıldıklarını terketmelerini farz kılan, buna karşılık kendilerine büyük ecir ve cennette kalıcı nimetler va’deden Allah’a hamdolsun.Allah Teâlâ'dan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına, Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in Allah Teâlâ'nın kulu, elçisi ve dostu olduğuna şehâdet ederim. Allah Teâlâ'nın salât ve selâmı, O’nun, âilesinin, ashâbının ve kıyâmete kadar onlara en güzel bir şekilde tâbi olanların üzerine olsun.Bu fetvalar, akâid, namaz, zekât, oruç ve hac hakkındaki önemli soruların cevaplarıdır. Her müslümanın bu fetvalardan kolay bir şekilde yararlanabilmesi için bir kitapta toplanmasını uygun gördüm ve kitaba, “İslâm’ınrükünleri ile ilgili sorulara önemli cevaplar” adını verdim.Allah Teâlâ’dan bu kitabı müslümanlara faydalı kılmasını, bu fetvâların yayınlanmasına ve onlardan faydalanmak isteyen kimselere ulaşmasına gayret edenlere kat kat ecirler vermesini dilerim.Hiç şüphesiz ki Allah Teâlâ cömert ve ikram sahibidir. Peygamberimiz Muhammed’e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam