CEMAAT NAMAZI, İMAMLIK VE İMAMA UYMAKLA İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 19:49

imamın sağında duran kimsenin biraz geride durması mı gerekir?

22.10.2011 23:02
      soru           Bilindiği gibi imama uyan kimse, tek başına olursa imamın sağ tarafında durur.Bazı kimselerin...
>>

İmam, abdestsiz olduğunu unutarak cemaate namaz kıldırdı

22.10.2011 22:12
    soru       İmam, abdestsiz olduğunu unutarak cemaate namaz kıldırdı. Bu namazın şu hallerdeki hükmü nedir? 1. Namazı kıldırırken abdestsiz olduğunu...
>>

Yoksa beşinci rekât geçersiz sayılıp üç rekât daha mı kılması gerekir?

22.10.2011 22:07
    soru       İmama sonradan uyan kimse, imamla birlikte iki rekât kıldıktan sonra imamın dört rekâtlı namazı beş rekât kıldırdığı anlaşılırsa, imamla birlikte...
>>

Sadece bir tarafa selâm vermek, câiz midir?

22.10.2011 22:04
    soru       Bize namaz kıldıran birisi, namazın sonunda sadece sağ tarafına selâm verdi. Sadece bir tarafa selâm vermek, câiz midir? Peygamber-sallallahu...
>>

sabah namazının sünnetini kıldıklarını ve sünneti kıldıktan sonra imama uyduklarını görüyoruz.Bunun hükmü nedir?

22.10.2011 21:58
soru Bazı insanların sabah namazı için câmiye girdiklerinde, farz namaz kılınırken sabah namazının sünnetini kıldıklarını ve sünneti kıldıktan sonra imama uyduklarını görüyoruz.Bunun hükmü nedir? cevap Sabah namazının sünnetini farzdan önce kılamayanın farz namazdan hemen sonra mı, yoksa güneş...
>>

imama uymakla mı, yoksa (imam ile birlikte) en az bir rekât kılmakla mı elde edilir?

22.10.2011 21:50
 soru Cemaat (sevabı), selâmdan önce imama uymakla mı, yoksa (imam ile birlikte) en az bir rekât kılmakla mı elde edilir? Bir grup insan, câmiye girdiklerinde imam son teşehhüdde ise, onlar için imama uymaları mı, yoksa imamın selâm vermesini bekleyip  kendileri yeni bir cemaatle...
>>

imamın abdesti bozulursa, namazlarını tamamlamaları için cemaate birisini imam olarak seçmesi mi gerekir

22.10.2011 21:48
  soru       Namaz sırasında imamın abdesti bozulursa, namazlarını tamamlamaları için cemaate birisini imam olarak seçmesi mi gerekir?Yoksa hepsinin namazı bozulur da...
>>

Câmide ilk cemaat namazı kıldıktan sonra ikinci bir cemaatin namaz kılması câiz değildir

22.10.2011 21:45
  soru       Bazı kimseler; “Câmide ilk cemaat namazı kıldıktan sonra ikinci bir cemaatin namaz kılması câiz değildir” demektedirler.Bu sözün bir delili var mıdır? Bu...
>>

Çocuğun saf tutabilmesi için ergenlik çağına ermiş olması şart mıdır?

22.10.2011 21:41
    soru       Bir kimse, ergenlik çağına ermemiş iki çocuğa veya daha fazlasına imam olursa, onları arkasına mı, yoksa sağına mı saf tutturarak namaz kıldırır?...
>>

câmiye yeni girenin o rekâtı idrâk edebilmesi için rükûda biraz beklemekte,

22.10.2011 21:37
  soru       Bazı imamlar, câmiye yeni girenin o rekâtı idrâk edebilmesi için rükûda biraz beklemekte, bazıları ise beklemenin meşrû olmadığını söylemektedirler. Bu...
>>

İmama sonradan uyanın, imam rükû halinde iken namaza yetişirse ne yapması gerekir?

22.10.2011 21:33
  soru       İmama sonradan uyanın, imam rükû halinde iken namaza yetişirse ne yapması gerekir? Bu kimsenin, o rekâtı idrâk etmesi için, imam başını rükûdan...
>>

Bazı cuma namazı kılınan câmiler, çok kalabalık olması sebebiyle dolup taşmaktadır

22.10.2011 21:30
  soru       Bazı cuma namazı kılınan câmiler, çok kalabalık olması sebebiyle dolup taşmaktadır.Bundan dolayı bazı kimseler, imama uyarak namazlarını yol ve caddelerde...
>>

sonradan uyan kimsenin kılmış olduğu rekâtlar, onun için namazının başı mı, yoksa sonu mu sayılır

22.10.2011 21:26
soru İmama sonradan uyan kimsenin kılmış olduğu rekâtlar, onun için namazının başı mı, yoksa sonu mu sayılır? Örneğin dört rekâtlı bir namazın ilk iki rekâtını kaçırmışsa, Fatihâ sûresinden sonra zammı sûre okuması meşrû mudur?   ...
>>

Safın arkasında tek başına namaz kılanın hükmü nedir?

22.10.2011 20:53
  soru       Safın arkasında tek başına namaz kılanın hükmü nedir? Câmiye giren kimse, safta yer bulamazsa ne yapması gerekir? Bulûğ çağına...
>>

nafile namaz kılanın arkasında farz namaz kılmak hakkındaki görüşünüz nedir

22.10.2011 20:45
  soru       Muhterem hocam, nafile namaz kılanın arkasında farz namaz kılmak hakkındaki görüşünüz nedir?   ...
>>

saf tutmaya, sağ taraftan mı, yoksa imamın arkasından itibaren mi başlanır?

22.10.2011 20:02
    soru       Namazda saf tutmaya, sağ taraftan mı, yoksa imamın arkasından itibaren mi başlanır? Birçok imamın; “safları düzeltin”...
>>

Soğan, sarmısak ve pırasa yiyenin camiye yaklaşmasının yasak oluşu

22.10.2011 19:57
    soru       Soğan, sarmısak ve pırasa yiyenin camiye yaklaşmasının yasak oluşu hakkında sahih bir hadis rivâyet olmuştur.Sigara gibi...
>>

imamın arkasında Fâtiha sûresini okuması gerekir mi?

22.10.2011 19:54
    soru       İmama uyanın, imamın arkasında Fâtiha sûresini okuması konusunda âlimler farklı görüştedirler.Bu konuda doğru olan görüş...
>>

cemaatle namaz kılmak farz değildir

22.10.2011 19:52
  soru       Günümüzde  birçok müslüman, hatta bazı ilim talebeleri bile cemaatle namaz kılma konusunda gevşek davranmakta ve bazı âlimlerin “cemaatle namaz...
>>
 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam