akide ile ilgili meseleler

22.10.2011 13:11

Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse,

22.10.2011 12:20
soru Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, Allah’a tevbe ettikten sonra namazlarını kaza etmesi gerekir mi? cevap   Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, namazı kasten terkedenin namazlarını kaza etmesi gerekmez.Zirâ namazı kasten terk etmek, müslümanı İslâm...
>>

Allah Sevgisi

22.10.2011 04:52
Gördüğümüz ve göremediğimiz varlık alemi Yüce Rabbimizin eseridir. Çevremizdeki canlı ve cansız her şey O’nundur ve bize O’nu anlatır. Her şey ancak O’nunla anlam kazanır. Göklerin ve yerin yaratıcısı O’dur.[1]Yeryüzünde ve göklerde olan her şeyi hizmetimize sunan O’dur.Verdiği nimetleri saymaya...
>>

Dinin Tanımı

22.10.2011 04:14
  Dinin Tanımı  Din kavramının farklı tanımları vardır. Mevcut ansiklopedik tanımlardan biri şöyledir: "Din üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni...
>>

Din Nedir?

22.10.2011 04:10
 Din Nedir?  Din: Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah, muhatabı insanlardır. Dinin amacı, insanları iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir, onları dünya ve ahiret mutluluğuna...
>>

Birçok hasta, namaz konusunda gevşek davranmakta

21.10.2011 03:28
soru Birçok hasta, namaz konusunda gevşek davranmakta ve : “Şayet iyileşirsem namazı kaza ederim” demektedir. Kimisi de: “Abdest almaya ve pislikten uzak durmaya gücüm yetmiyor iken nasıl namaz kılayım?” demektedir.  Böyle kimselere neyi önerirsiniz? cecap Aklı yerinde olduğu sürece...
>>

Bazı kimseler trafik kazaları sonrası günlerce beyin sarsıntısı veya baygınlık geçirmektedirler

21.10.2011 03:25
 soru Bazı kimseler trafik kazaları sonrası günlerce beyin sarsıntısı veya baygınlık geçirmektedirler.Bu kimseler, kendilerine geldikleri zaman kılamadıkları namazları kaza etmeleri gerekir mi? cevap   Şayet üç gün veya daha az süre baygın kalırlarsa namaz-larını kaza etmeleri...
>>

Günümüzde pek çok insan namazı hafife almakta, kimisi de namazı tamamen terk etmektedir

21.10.2011 03:21
 soru Günümüzde pek çok insan namazı hafife almakta, kimisi de namazı tamamen terk etmektedir. Bu kimselerin hükmü nedir? Müslümanın bu kimselere, özellikle baba, oğul veya hanım gibi (namaz kılmayan) yakınlarına karşı nasıl davranması gerekir? cevap   Namazı hafife almak, büyük...
>>

Bir kimse, selâm verip namazını bitirdikten sonra elbisesinde bir pislik görürse namazını iâde etmesi gerekir mi

21.10.2011 03:13
 cevap Bir kimse, bedeni veya elbisesinde bir necaset olduğu halde namaz kılar ve bunu da namazı kıldıktan sonra öğrenirse, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre namazı geçerlidir. Aynı şekilde, namazdan önce bedeninde veya elbisesinde bir pislik olduğunu biliyorken namaz vaktinde...
>>

elbiselerinin pis veya temiz olmadığını gerekçe göstererek öğle ve ikindi namazlarını geceye bırakmaktadırlar

21.10.2011 03:03
soru Birçok işçi, işleriyle meşgul olduklarını, elbiselerinin pis veya  temiz olmadığını gerekçe göstererek öğle ve ikindi namazlarını geceye bırakmaktadırlar.Bu konuda onlara neyi önerirsiniz? cevap Müslüman erkek veya kadının farz namazlarını vaktinden sonraya bırakması câiz değildir.Aksine...
>>

İçerisinde veya avlusunda veyahut da kıble yönünde kabir bulunan bir mescitte namaz kılmanın hükmü nedir

21.10.2011 02:53
   soru İçerisinde veya avlusunda veyahut da kıble yönünde kabir bulunan bir mescitte namaz kılmanın hükmü nedir   cevap Bir mescidin içerisinde kabir varsa, orada kılınan namaz geçersizdir.Bu kabir, namaz kılanların arkasında, önünde, sağında veya solunda olsun farketmez. Nitekim...
>>

Bir kadın, ikindi veya yatsı vaktinde hayızdan temizlenirse,

21.10.2011 02:50
soru Bir kadın, ikindi veya yatsı vaktinde hayızdan temizlenirse, birleştirme (cem’ etme) imkânı olduğundan dolayı, öğle namazı ile birlikte ikindi namazını ikindi vaktinde veya akşam namazı ile birlikte yatsı namazını yatsı vaktinde birleştirerek kılabilir mi? cevap  Bir kadın, hayız veya...
>>

namazda gevşek davranarak dirsekleri veya kollarının bir kısmı, ayakları,bazen de bacakları açık halde namaz kılmaktadırlar

20.10.2011 12:30
soru Birçok kadın, namazda gevşek davranarak dirsekleri veya kollarının bir kısmı, ayakları,bazen de bacakları açık halde namaz kılmaktadırlar.Bu şekilde kıldıkları namaz geçerli olur mu cevap Hür ve dînen mükellef olan kadının namazda elleri ve yüzü dışında, vücûdunun tamamını örtmesi...
>>

namazını kılmadığını hatırlarsa ve o anda da ikindi namazı için kâmet getirilmişse,

20.10.2011 12:27
soru Bir kimse, örneğin öğle namazını kılmadığını hatırlarsa ve o anda da ikindi namazı için kâmet getirilmişse, ikindi namazına mı yoksa öğle namazına mı niyet edip cemaate katılır? Ya da önce tek başına öğle namazını, sonra da ikindi namazını mı kılar? Âlimlerin:“Eğer hazırda olan namazın...
>>

hayız (aybaşı hâli) ile istihâzeyi (özür kanını) birbirinden ayırt edememektedirler

20.10.2011 12:19
 soru Bazı kadınlar, hayız (aybaşı hâli) ile istihâzeyi (özür kanını) birbirinden ayırt edememektedirler.Öyle ki bu özür kanı uzun süre gelmekte ve bu süre içerisinde de namazlarını kılmamaktadırlar. Bunun hükmü nedir? cevap  Hayız, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’den bildirilen...
>>

Bazı insanların Kâbe’de Hicr-i İsmail’de namaz kılmak için yarıştıklarını görmekteyiz

20.10.2011 12:17
soru Bazı insanların Kâbe’de Hicr-i İsmail’de namaz kılmak için yarıştıklarını görmekteyiz. Hicr-i İsmail’de namaz kılmanın hükmü nedir? Burada kılınan namazın bir ayrıcalığı var mıdır cevap Hicr-i İsmail’de namaz kılmak müstehaptır.Çünkü orası Kâbe’nin içinden sayılır. Nitekim...
>>

Pek çok insanın namaza başlarken dil ile niyet ettiklerini duymaktayız.Bunun hükmü nedir

20.10.2011 12:14
soru Pek çok insanın namaza başlarken dil ile niyet ettiklerini duymaktayız.Bunun hükmü nedir? Bu şekilde niyet etmenin dînde bir delili var mıdır? cevap Dil ile niyet etmenin temiz İslâm dîninde herhangi bir delili yoktur. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashâbından-Allah onlardan râzı...
>>

Kılınan namazın, araştırıldıktan sonra Kıble’den başka bir yöne doğru kılındığı anlaşılırsa, bunun hükmü nedir

20.10.2011 12:11
soru Kılınan namazın, araştırıldıktan sonra Kıble’den başka bir yöne doğru kılındığı anlaşılırsa, bunun hükmü nedir? Bu durumun müslüman veya kafir bir ülkede veyahut da çöl gibi bir arazide olması arasında bir fark var mıdır? cevap Bir müslüman yolculukta olur veya ona kıbleyi gösterecek...
>>

Bazı insanların, pantolon gibi elbiselerinin paçasını ayaklarının aşık kemiklerini aşacak şekilde uzattıklarına şâhit oluyoruz

20.10.2011 12:07
soru Bazı insanların, pantolon gibi elbiselerinin paçasını ayaklarının aşık kemiklerini aşacak şekilde uzattıklarına şâhit oluyoruz. Bu konudaki görüşünüz nedir cevap Pantolon ve pijama gibi elbiselerin uzunluğunun, incikten aşık kemiklerine kadar olan bir yerde olması, sünnettir.Pantolonun...
>>

sabah namazını ortalık aydınlanıncaya kadar geciktirmekte

20.10.2011 12:02
soru Bazı insanlar, sabah namazını ortalık aydınlanıncaya kadar geciktirmekte ve bu konuda; “Sabah namazını ortalık ağarınca  kılın.Zirâ bunun ecri daha büyüktür” hadisini gerekçe göster-mektedirler. Bu hadis sahih midir? Bu hadis ile “(Amellerin en fazîletlisi) vaktinde kılınan namazdır”...
>>

Bazı insanlar, farz namazı özellikle hac günlerinde ihramlı iken omuzlarını örtmeden kılmaktadırlar.Bunun hükmü nedir?

20.10.2011 11:41
soru Bazı insanlar, farz namazı özellikle hac günlerinde ihramlı iken omuzlarını örtmeden kılmaktadırlar.Bunun hükmü nedir? cevap {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن من الآية: 16] Allah Teâlâ'nın: “(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah-’tan korkun (Allah’tan...
>>

Dünyanın bazı bölgelerinde gece veya gündüz süresi uzun sürmektedir

20.10.2011 11:39
soru Dünyanın bazı bölgelerinde gece veya gündüz süresi uzun sürmektedir.Öyle ki gece veya gündüz süresi, beş vakit namaza yetmeyecek derecede çok kısa olmaktadır.Bu bölgelerde yaşayanların namazlarını nasıl edâ etmeleri gerekir? cevap Gece veya gündüz süresinin uzun olduğu bu bölgelerde...
>>

Münâfıklığın tehlikesini, çeşitlerini, münâfıkların alâmetlerini olarak bir açıklama yapar mısınız?

20.10.2011 11:34
soru Günümüzde münâfıklık büyümüş, münâfıklar giderek çoğalmış, münâfıkların İslâm ve müslümanlarla mücâdele yolları çok çeşitli olmuştur. Münâfıklığın tehlikesini, çeşitlerini, münâfıkların alâmetlerini ve münâfıklara karşı müslümanları uyarmakla ilgili olarak bir açıklama yapar...
>>

Büyücünün hükmü hakkında âlimler ihtilaf etmişlerdir

20.10.2011 11:31
Büyücünün hükmü hakkında âlimler ihtilaf etmişlerdir. 1. Görüş: Büyücünün tevbe etmesi dilenir.Tevbe ederse, tevbesi kabul edilir. 2. Görüş: Büyü yaptığı sâbit olursa, tevbe etmesi dilenmez ve her hâlukarda öldürülmesi gerekir. Doğru olan, ikinci görüştür.Çünkü büyücünün sağ bırakıl-ması, İslâm...
>>

büyü yapmanın ve büyücülere gitmenin çoğaldığı görülmektedir

20.10.2011 11:27
soru Günümüzde büyü yapmanın ve büyücülere gitmenin çoğaldığı görülmektedir.Böyle yapmanın hükmü nedir?  cevap   Büyü yapmak, insanı helâk eden büyük günahlardandır. Hatta insanı İslâm dîninden çıkaran hususlardandır. Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: {وَاتَّبَعُواْ مَا...
>>

Allah’a veya elçisi Muhammed küfreden veyahut da onları ayıplayan ve şânını düşüren kimsenin hükmü nedir?

20.10.2011 11:22
soru Allah’a veya elçisi Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’e küfreden veyahut da onları ayıplayan ve şânını düşüren kimsenin hükmü nedir? Allah’ın farz kıldığı bir şeyi inkâr eden veya haram kıldığını helâl sayan kişinin hükmü nedir? Pekçok kimsenin böyle şerli durumlara düşmesinden dolayı bu...
>>

Bazı ilim talebeleri, İslâm’da bilinen bir konuda aykırı davranarak içtihad yapmaya kalkışmaktadırlar

20.10.2011 11:19
soru Bazı ilim talebeleri, İslâm’da bilinen bir konuda aykırı davranarak içtihad yapmaya kalkışmaktadırlar.İslâm’da bilinen bir konuda içtihad yapılabilir mi? Muhterem hocam! Bu konuya gereken önemin verilmesi için sizden bir açıklama yapmanızı istirham ediyoruz. cevap   Kur’an ve sünnette...
>>

iman konularında bazen vesvese ve kötü düşünceler

20.10.2011 11:14
soru İnsanın aklına özellikle tevhîd ve îmân konularında bazen vesvese ve kötü düşünceler gelmektedir. Acaba müslüman bundan sorumlu tutulur mu?     cevap Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmaktadır: ((إِنَّ اللهَ تَجاَوَزَ عَنْ أُمَّتيِ ماَ...
>>

küfür veya fısk içeren sözlerle şakalaşmak

20.10.2011 11:12
 soru Bazı İslâmî toplumlarda insanlar birbirleriyle, küfür veya fısk içeren sözlerle şakalaşmaktadırlar. Muhterem Hocam! Bu konuyu aydınlatır mısınız? İlim talebesi ve İslâm dâvetçisinin bu durum karşısındaki tutumu nasıl olmalıdır? cevap   Hiç şüphesiz ki yalan ve küfür içeren...
>>

Akâid konusunda hangi kitapların okunmasını tavsiye edersiniz?

20.10.2011 11:05
soru Muhterem Hocam! Akâid konusunda hangi kitapların okunmasını tavsiye edersiniz? cevap  Akâid, ahkâm ve ahlâkla ilgili şeyleri öğrenmede okunması gereken en güzel, en büyük ve en doğru kitap, önünden ve arkasından hiçbir bâtılın boşa çıkaramadığı, hakîm ve hamîd olan Allah Teâlâ...
>>

sakal bırakmak ve elbisenin paçasını kısaltmak

20.10.2011 11:02
soru Birçok İslâmi toplumlarda, dinin açık alâmetlerinden olan sakal bırakmak ve elbisenin paçasını kısaltmak gibi şeylerle alay etmek ortaya çıkmaktadır.İslâm dîniyle alay etmek, insanı dînden çıkarır mı? Böyle davranışlarda bulunanlara ne tavsiye edersiniz? cevap   Hiç şüphe yok ki Allah...
>>

Halktan birçok kimse, tevhide zarar verecek hareketlerde bulunmaktadırlar.Bu kimselerin hükmü nedir

20.10.2011 10:52
soru Halktan birçok kimse, tevhide zarar verecek hareketlerde bulunmaktadırlar.Bu kimselerin hükmü nedir Bu kimselerin cehâleti özür sayılır mı? Bunlarla evlenmek veya bunları evlendirmek câiz midir? Bunların kestikleri hayvanların etlerini yemek câiz midir?          ...
>>

Peygamber’den başka herhangi birisinin abdest suyu, saçı teri veya bedeninden arta kalan herhangi bir şeyden bereket ummak câiz değildir

20.10.2011 10:43
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den başka herhangi birisinin abdest suyu, saçı, teri veya bedeninden arta kalan herhangi bir şeyden bereket ummak câiz değildir.Aksine Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem--’in bedeni ve bedeninin dokunduğu her şeye hayır ve bereketler vermesinden dolayı...
>>

Ulûhiyyet tevhidi

20.10.2011 10:40
Ulûhiyyet tevhidine gelince, bu tevhid diğer iki tevhidi  (isim ve sıfatlar tevhidi ile rubûbiyet tevhidini) de içermektedir.Ulûhiyet tevhidini gerçekleştirip ilim ve amel olarak bu hal üzere olan kimse, aynı zamanda isim ve sıfatlar tevhidi ile rubûbiyet tevhidini de gerçekleştirmiş...
>>

İhlâs sûresinde ise şöyle buyurmaktadır

20.10.2011 10:35
                                                                    {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ...
>>

onlara rızık veren ve onların her şeyine gücü yeten olduğundan dolayı ibâdet edilmeye lâyık yegâne ilâhtır

20.10.2011 03:34
 onlara rızık veren ve onların her şeyine gücü yeten olduğundan dolayı ibâdet edilmeye lâyık yegâne ilâhtır. Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [سورة الزخرف من الآية: 87] “(Ey Muhammed!) Şayet onlara, onları kimin...
>>

Çağımızda Allah Teâlâ'nın varlığını ve O’nun rubûbiyyetini ispat etmek için birçok araştırmalar yapılmakta,

20.10.2011 03:20
 soru Çağımızda Allah Teâlâ'nın varlığını ve O’nun rubûbiyyetini ispat etmek için birçok araştırmalar yapılmakta, kitaplar yazılmak-ta ve konferanslar düzenlenmektedir. Fakat bu araştırmalar, kitaplar ve konferanslar, rubûbiyet tevhîdinin ayrılmaz bir parçası ve onun gereği durumunda olan...
>>

Zinâ etmek, sarhoşluk verici şeyler içmek, anne ve babaya itaatsizlik etmek, fâiz yemek

20.10.2011 03:17
Zinâ etmek, sarhoşluk verici şeyler içmek, anne ve babaya itaatsizlik etmek, fâiz yemek ve buna benzer dînimizce delilleriyle bilinen Allah Teâlâ’nın haram kıldığı şeyleri helâl saymak, tevhîde tamamen aykırı olan ve bu sözü ortadan kaldıran şeylerdendir. Aynı şekilde beş vakit namaz, zekât,...
>>

Lâ ilâhe illallah sözüne tamamen aykırı olan ameller

20.10.2011 03:14
 Lâ ilâhe illallah sözüne tamamen aykırı olan amellerle, bu sözün kemâline aykırı olan amellere gelince, bunlar: Ölülere, meleklere, putlara, ağaçlara, taşlara, yıldızlara ve bunlara benzer şeylere yalvarmak, onlara kurban kesmek, adak adamak ve secde etmek gibi, sahibini büyük şirke düşüren...
>>

Muhabbetin delilleri, Allah Teâlâ’nın şu sözleridir

20.10.2011 03:10
Muhabbetin delilleri, Allah Teâlâ’nın şu sözleridir: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة آل عمران الآية:31] “(Ey Muhammed!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve...
>>

Anlamını bilip ona göre hareket etmediği ve onu tasdik etmediği sürece bu büyük söz, ne sahibini şirk dairesinden çıkarır

20.10.2011 03:08
Anlamını bilip ona göre hareket etmediği ve onu tasdik etmediği sürece bu büyük söz, ne sahibini şirk dairesinden çıkarır, ne de ona fayda verir. Nitekim münâfıklar dilleriyle bu sözü söylü-yorlardı.Fakat îmân etmedikleri ve ona göre hareket etmedikleri için cehennemin en alt tabakasında azaba...
>>

İslâm ümmetine mensup birçok kimsenin Lâ ilâhe illallah’ın anlamını bilmedikleri görülmektedir

20.10.2011 03:00
 @  @  @  @  @         İslâm ümmetine mensup birçok kimsenin Lâ ilâhe illallah’ın anlamını bilmedikleri görülmektedir.Bunun sonucu bu kelimeye zıt ve aykırı olan veya...
>>

Allah Teâlâ’nın yağmur yağdırması için ondan duâ etmesini isterlerdi.

20.10.2011 02:58
 Sahâbe-Allah onlardan râzı olsun-, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- hayatta iken ondan kendileri için duâ etmesini, yağmur yağma-dığı ve kuraklık olduğunda da Allah Teâlâ’nın yağmur yağdırması için ondan duâ etmesini isterlerdi. Yine Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- kendileriyle...
>>

Allah büyük lütûf sahibidir

20.10.2011 02:54
{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [سورة القلم الآية: 34] "Hiç şüphesiz ki (emirlerini yerine getirmek ve yasakların-dan sakınmak sûretiyle Allah’tan korkan) takvâ sahipleri için (âhirette) Rableri katında (kalıcı) nimetler olan cennetler vardır."       ...
>>

Bazı insanlar,Peygamber ’e îmân etmek, O’nu sevmek ve itaat etmekle tevessülde bulunmayı, O’nun zâtı ve şânıyla tevessülde bulunmakla karıştırmaktadırlar

20.10.2011 02:46
        Bazı insanlar,Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’e îmân etmek, O’nu sevmek ve itaat etmekle tevessülde bulunmayı, O’nun zâtı ve şânıyla tevessülde bulunmakla...
>>

Allah’a eş mi tuttun! Sadece Allah diledi de bu iş oldu

20.10.2011 02:41
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet olunduğuna göre adamın biri, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelerek: "Allah ve sen diledin de bu iş oldu" deyince, Peygamber     -sallallahu aleyhi ve sellem- ona: "Beni Allah’a eş mi tuttun! Sadece Allah diledi de...
>>

"Her kim, emânet üzerine yemîn ederse, bizden değildir.

20.10.2011 02:36
  "Her kim, Allah’tan başkası adına yemîn ederse, Allah’a ortak koşmuş olur." (( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ )) [ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح ] "Her kim, Allah’tan başkası adına yemîn ederse, kâfir veya Allah’a ortak koşmuş olur." (( مَنْ حَلَفَ...
>>

"Her kim, Allah’tan başkası adına yemîn ederse, Allah’a ortak koşmuş olur."

20.10.2011 02:32
 (( مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً،سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَريِقاً إِلىَ الْجَنَّةِ )) [ رواه أبو داود والترمذي  ]   "Her kim, (dînî) ilim öğrenmek amacıyla bir yola koyulursa, Allah Teâlâ o ilim sebebiyle cennete giden yolu ona kolay kılar." Başka bir hadiste...
>>

Peygamber ’in torunu Hüseyin

20.10.2011 02:27
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in torunu Hüseyin-Allah ondan râzı olsun-, Ahmed Bedevi ve Şeyh Abdulkadir Geylani, İbn-i Arabî ile başkalarının kabirlerinin yanında insanların yaptıklarını görenler, buralarda yapılanların insanı dînden çıkaran büyük şirk olduğunu gayet iyi bilirler.Bu...
>>

"(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik

20.10.2011 02:23
"(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona;­­ ‘Benden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O halde ancak bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş olmayalım." Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke’de on üç sene insan-ları Allah’ın dînine dâvet edip şirke karşı onları...
>>

kâfirler iflah olamazlar

20.10.2011 02:08
 dedir.Hiç şüphe yok ki kâfirler (kıyâmet günü) iflah olamazlar (onlara kurtuluş yoktur). {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ...
>>

Allah Teâla şöyle buyurmaktadır

20.10.2011 01:59
 Nitekim Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر: 1-2] "(Ey Muhammed!) Şüphesiz ki biz, sana Kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- de şöyle...
>>

Birçok ülkede görülen kabir ve türbelerde vukû bulan şirk

20.10.2011 01:46
Birçok ülkede görülen kabir ve türbelerde vukû bulan şirk ve bid’at çeşitleri bilinmektedir.Bu konuya gereken önemi verip bunun tehlikesini insanlara açıklamak ve  onları bu şeylerden sakındırmak gerekir. Kabirlerde yatan ölülere yalvarıp yakarmak, onlardan yardım istemek, hastalarına şifâ...
>>

"Kim bir iyiliğe teşvik eder, onu yapan gibi ecir alır

20.10.2011 01:41
"Kim bir iyiliğe teşvik eder, onu yapan gibi ecir alır. (( مَنْ دَعاَ إِلىَ هُدىً كاَنَ لَهُ مِنَ اْلأَجْرِ مِثْلُ أُجوُرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجوُرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعاَ إِلَى ضَلاَلَةٍ كاَنَ عَلَيْهِ مِنَ اْلإِثْمِ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تَبِعَهَ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ...
>>

Bazı İslâmî toplumlarda, dînimize aykırı şeyler yaygınlaştı

20.10.2011 01:32
  soru 1 Bazı İslâmî toplumlarda, dînimize aykırı şeyler yaygınlaştı. Bunların kimisi kabirlerin yanında kabirde yatan adına yemîn etmek ve ona adak adamakla ilgili şeylerde vukû bulmaktadır. Dînimize aykırı olan bu  davranışların hükmü kişiyi dînden çıkaran şirk kabilinden olmakta veya...
>>


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam